1000 лева бонус върна в хазната областният управител на Кърджали
1000 лева бонус върна в хазната областният управител на Кърджали / netinfo

12 000 лева е върнала областната администрация в Кърджали днес, спазвайки заръката на премиера Борисов до петък получените бонуси да се върнат в хазната. В края на миналата година 1000 лева е получил областният управител Иванка Таушанова, заместниците й по 650 лева, а останалите 40 работещи в администрацията - между 100 и 450 лева. Бонусите са раздадени след атестация на работещите в администрацията.  Комисия е определила техния размер на база получените оценки. Върху тях са начислени данъци и осигуровки, които вече са преведени в бюджета.

Парите за допълнително стимулиране са от остатъка във фонд „Работна заплата", уточни областният управител Иванка Таушанова. Всеки служител е можел да получи по две брутни заплати, но областната администрация е спазила законовото изискване паричният стимул да не надхвърля 80 % от месечното възнаграждение. Затова по-голямата част от спестените средства са били върнати в държавния бюджет.