/ iStock/Getty Images
В Кюстендил започна подаването на заявления за разкриване на пунктове за изкупуване на череши, съобщиха от Общината.

Заявленията се подават в деловодството на Общината, заедно с удостоверение за актуално състояние на фирмата. Разрешителното за разкриване на пункт за изкупуване на череши се издава след заплащане на съответната такса.

Къде ще има пунктове за изкупуване на череши в Кюстендилско

Изкупуването на череши може да става само при предоставяне от страна на предаващия плодовете документ за собственост или наем на имота. Времето на изкупуване е от 9.00 часа до 22.00 часа.

Изкупвачите трябва да предоставят на предаващия черешите документ, в който е вписано количеството изкупени череши, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.  
Агенция "Фокус"