/ Община Дупница
С оглед на зачестилите прояви на агресия и унищожаване от страна на непълнолетни и малолетни в района на Парк "Рила", със заповед от днес на кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев се въвежда ограничителен режим на територията на Парк "Рила".

Кризисният център в Дупница е готов, от ноември приема бездомни

Заповедта е на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно "Закон за закрила на детето" Забранява се ползването на барбекютата в Парка след 20:00 часа на лица до 14-годишна възраст и до 18-годишна възраст след 22:00 часа без родител (настойник, попечител или друго лице, полагащо грижи за детето) за придружител.

При невъзможност на гореизброените, които полагат грижи за детето да го придружат, са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител, който също носи отговорност.

Откриват лятното кино в барбекю-зоната на Парк "Рила" тази събота

Категорично се забранява употребата на алкохол на лица до 18-годишна възраст. При нарушаване на забраната - административно-наказателна отговорност се носи от родителя (настойника, попечителя или лицето, полагащо грижи за детето).

При установено нарушение, незабавно ще се уведомяват органите на реда в Дупница, Дирекция "Социално подпомагане" и отдел "Закрила на детето".