В предложените за закриване предприятия работят 147 души, а в новото ще се трудят 121?
В предложените за закриване предприятия работят 147 души, а в новото ще се трудят 121? / Влади Владимиров

121 души се предвижда да работят в новото общинско предприятие "Управление на общинските имоти",  което предлага да бъде създадено кметът Петър Паунов. От тях 120 на щат и един директор, с договор за управление. Предвижда се издръжката му да бъде 920 000 лв., при очаквани приходи от около 480 000 лв.

"Дофинансирането от бюджета ще бъде около 440 000 лв. или 48% от сумата за издръжката му", коментира председателят на Общинския съвет Стоян Стоилов.

В предложените от кмета Паунов за закриване 3 общински предприятия работят 137 души на щат, 7 извън щата и трима директори, с договори за управление или общо 147 души.

Общинските предприятия "Охрана", "Спортни имоти и съоръжения", "Пазари  и платени паркинги" имат 900 000 за трудови разходи и над 300 000 лв. за издръжка- плащане на ток, вода и др. консумативи. Приходите им за 2011 година са общо 425 000 лв., при заложени в бюджета 465 000 лв. Те са дофинансирани от бюджета с 777 000 лв., се казва в мотивите към докладната за закриването им.

Целта е намаляване на управленския състав и разходите от перо- местни дейности.