/ Маргарита Петрова
Новият терен, отреден за гробищен парк на Дупница е вече вписан в Агенцията по кадастър. Той е с площ 4,5 дка и се намира в съседство с "Новите гробища". Капацитетът на гробищния парк намалява и това бе причина преди 2 години да се стартира тежката процедура за разширение.

Дупница ще бъде домакин на конференция за задълбочаване на взаимоотношенията с Община Крива Паланка

"От тук насетне следва изготвяне на техническия проект и реализацията му.
Цялата сага ще приключи в рамките на тази календарна година", обясни Директор Дирекция "Устройство на територията и Строителство" инж. Серьожа Котев.

6 терена пък са варианти за изграждането на нов гробищен парк в село Крайници. Предложените преди повече от година варианти на удовлетвориха част от местните жители и се наложи търсенето на нови терени.

Ръст на разрешителните за строеж в Община Дупница

Общата площ на терените е 14,7 дка и се намират североизточно от населеното място. Предстои среща между отделите от Община Дупница - "Устройство на територията", "Екология", Главния архитект на общината и кмета на село Крайници Мариана Димитрова, на която да бъдат обсъдени предложенията и направен оглед.

Последващите действия при одобрение на някой от тези терени е свързан с обсъждане с населението на селото, хидрогеоложки проучвания, допускане и изготвяне на ПУП и т.н.