Публикуван е списъкът за настаняване под наем в общински жилища
Публикуван е списъкът за настаняване под наем в общински жилища / Дарик радио,архив

Община Kюстендил обяви списък за картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2016г . съгласно наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

В списъкът са картотекирани 43 едночленни семейства, 38 двучленни, 19 тричленни , 11 четиричленни и 2 многочленни.