Проверяват 16 фирми за опасни масла
Проверяват 16 фирми за опасни масла / netinfo

 16 фирми от Кюстендилска област, които имат оборудване съдържащо устойчиви органични замърсители ще бъдат поверени от Регионална инспекция по околната среда и водите София.

 До 30 септември, фирмите трябваше да изпълнят предписанията на РИОСВ за почистване на това оборудване. При констатирани нарушения ще бъдат наложени санкции по Закона за опазване на околната среда.