Откриха защитено пространство за домуващите в Преколница
Откриха защитено пространство за домуващите в Преколница / netinfo

  Нови помещения за 16 домуващи в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Преколница, бяха открити днес от директора на специализираната институция Митко Василев. Те са предназначени за лица с лека и средна форма на олигофрения. Финансирането е по проект  за изграждане на защитени пространства. Средствата се осигуряват по договор за безвъздмездна помощ по програма ФАР на Европейския съюз, а стойността на проекта е 164 246 евро.

  Осъществяването на проекта допринася и за изпълнението на целите в плана за развитие на община Кюстендил в периода 2007- 2013 година относно подобряване качеството на живот на хората  с увреждания и тяхната реинтеграция.

  "Новата база е преходен етап за домуващите към излизането им от институцията и преминаване към живот в защитено жилище", каза директорът на дома в Преколница. В новата сграда има осем спални помещение с по две легла във всяка от тях.

Предвижда се да бъде ремонтирана и основната сграда на заведението.

  Персоналът в заведението е бил обучен специално във връзка с представянето на нови социални услуги и обучаването на самите потребители.

  В дома са настанени 60 души с различна степен на умствена изостаналост.