От 500 до 2000 лв глоба за продажба на пиратки без разрешително

От 500 до 2000 лв глоба за продажба на пиратки без разрешително
От 500 до 2000 лв глоба за продажба на пиратки без разрешително

От 500 до 2000 лв. са  глобите по  Закона за нарушения на правилата за търгуване с пиротехнически изделия с увеселителна цел. Търговия могат да извършват само търговци, които имат издадени разрешения от Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" или от полицейските управления по места, напомнят от Областна дирекция на МВР - Кюстендил. 

Законът за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите забранява търговията с тези изделия да се извършва на открито - по базари, сергии и павилиони. Пиратките и фойерверките следва да се съхраняват и продават само в оригиналната опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба на български език. Не се допуска продажбата на пиротехнически изделия - видимо повредени, с разкъсана опаковка и фитили.

Забранена е употребата на пиротехнически изделия в близост до учебни заведения, болници, храмове и черкви.