ОДБХ- Кюстендил с превенция против болестта бяс
ОДБХ- Кюстендил с превенция против болестта бяс / Дарик- Кюстендил, архив

1240 лева са изплатени тази седмица на всички ловни дружинки, които са предали за изследване и лабораторен анализ, органи или трупове на отстреляни лисици - основни разпространители на болестта бяс у нас. Средствата са предвидени в Националната програма за контрол и изкореняване на болестта на територията на Република България за 2013 година. ОДБХ-Кюстендил администрира и контролира нейното изпълнение, което се осъществява посредством предаване на определен биологичен материал от ловците и ловните дружинки по места. Пробите се подлагат на лабораторен анализ в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София.


124 лисици са отстреляни и предадени за изследване за бяс от ловните дружинки от Кюстендил. Само 4 лисици са предали на ветеринарните власти ловците от Дупница.
Програмата за контрол и ликвидиране на беса предвижда ежегоден контрол на ваксинационните кампании, които се организират и управляват от областните дирекции по безопасност на храните към БАБХ. Тя се изпълнява в сътрудничество с областните звена на Министерство на здравеопазването, МВР, МОСВ, МЗГ, Ловно-рибарските съюзи по места. Два пъти годишно чрез ловците и ловните дружинки, в горите се залагат ваксинационни примамки. Действието на ваксините също се контролира, като за 2013 г. съгласно Националната програма, на всеки 100 квадратни километра трябва да се изследват 4 лисици, за да може да се проследи прецизно целия процес и да се постигне ликвидиране на беса. .Това е и основната цел на програмата.
Тя се прилага от четири години, като идеята е всяка изминала година територията на обхват да бъде намалявана. Когато болестта бъде ограничена до минимум или ликвидирана въобще от територията на страната, ваксинацията продължава в 30-километровата гранична зона, която се счита като зона на възможните "врати" за пренасяне на инфекцията - т.е. от съседните държави.
Територията за контрол и превенция за Кюстендилска област обхваща площ от 3084 квадратни километра
"Изпълнението на тази Националната програма е важна превантивна мярка и затова искам да насърча колегите ловци да предоставят на ветеринарните лекари по места определения за целта биологичен материал за изследване на отстреляния дивеч. Този анализ е важен, както за животните, така и за здравето и живота на хората. Ловците могат да бъдат много полезни за ликвидирането на болестта бяс, защото превенцията се отнася за цялата верига - дивеч, домашни животни, хора. В последните години случаите на бяс рязко са намалели, благодарение именно на тези профилактични дейности", коментира Първан Дангов.

Последният регистриран случай на бяс на територията на област Кюстендил е през месец юни 2012г. Касае се за лисица, убита в частен имот, от стопанина на имота в с. Николичевци, обл. Кюстендил.