/ Община Бургас
Масова обработка срещу комари ще се извърши на 27 юли - понеделник, след 21:00 часа, на територията на община Кюстендил, съобщиха от Ощината.

Пръскането ще направи фирмата, изпълнител на услугата. При неблагоприятни метеорологични условия, планираната обработка ще бъде направена на следващия ден.

Над една пета от жилищата в област Кюстендил имат висока степен на благоустроеност

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне, от фирмата уведомяват собствениците на пчели и пчелни семейства да предприемат мерки по предпазване им по време на карантинния период.

Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни аерозолни обработки.

Площите ще бъдат третирани с препарат Цитрол 10/4 УЛВ, като карантинният срок е 24 часа.