Областният управител и кметът на Кюстендил подписват договор за имот от 190 дка, който става общински
Областният управител и кметът на Кюстендил подписват договор за имот от 190 дка, който става общински / Дарик- Кюстендил,архив

Областният управител на Област Кюстендил Иван Каракашки и кметът на Община Кюстендил Петър Паунов ще подпишат официално договор за безвъзмездно прехвърляне на имот частна държавна собственост, намиращ се в местността „Лешовица" на село Жиленци. Подписването на Договора ще се състои в четвъртък, в кабинета на Областния управител.
Имотът е почти 190 дка, застроен с шест сгради. Общината има намерение да разкрие в него комплекс за социални услуги - център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, център за социална рехабилитация и интеграция и социален учебно-професионален център.
Със Заповед №РД-20-395/14.11.2013г. имотът е преминал в управление на Областния управител от Министерство на отбраната. С Решение №600 от 14 август 2014г. на Министерския съвет, на основание чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната собственост, собствеността върху имота е прехвърлена безвъзмездно на Община Кюстендил.