Направете си справка в коя секция гласувате, съветват от РИК- Кюстендил
Направете си справка в коя секция гласувате, съветват от РИК- Кюстендил / Дарик Нюз,архив

Крайният срок, в който избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, където да упражнят правото си на глас изтича на 22 октомври. Заявленията за гласуване по настоящ адрес се подават до общинската администрация по настоящ адрес.
В случай, че избирател установи непълноти и грешки в избирателния списък, отнасящи се до него самия (сгрешено име, ЕГН, адрес), може да поиска отстраняване на същите, като подаде заявление до кмета на общината, кмета или кметския наместник до 29.10.2016г.
"Съветваме гражданите да извършат своевременно справка за това, в коя СИК ще гласуват, за да могат да се възползват от сроковете по-горе", информират от Районната избирателна комисия в Кюстендил. Справката може да извършите по някой от следните начини:
- През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
- Чрез SMS на единен номер 18429
- Чрез тел. 0800 1 4726, безплатен за цялата страна, избира се директно от стационарен или мобилен.
Можете да гласувате САМО в секцията, която ще ви изпише справката.
"В СИК, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя, могат да гласуват само лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването; ученици или студенти, редовно обучение; лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден или лица с издадено удостоверение за гласуване на друго място - това са кандидатите за президент и вицепрезидент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите. Никой друг", припомнят от РИК- Кюстендил.