Много приятни занимания за децата в целодневна форма на обучение
Много приятни занимания за децата в целодневна форма на обучение / netinfo

     147 деца са заявили желание да посещават целодневна форма на обучение в 1-во основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" в Кюстендил.

     "Над 50 % от децата от 1-ви до 4-и клас ще бъдат включени в новата форма на обучение. Това обаче не отнема отговорността на родителите във вечерните часове те също да обръщат внимание на децата си. Сутрин децата ще бъдат на задължителните за всички учебни часове.", заяви директорът на училището  Детелина Ризова. 

   На обяд ще имат почивка за хранене, а след това  заедно с учители и съученици те ще имат два блока - в единия ще им се помагат да усвоят знанията от сутринта, а във втория ще се включват в различни групи по интереси - детски театър, народни и модерни танци, музика и спорт. В 17 часа ще приключват заниманията за децата.

    Ученическият стол в 1-о основно училище засега не е готов и храната за децата, посещаващи целодневната форма на обучение, ще се доставя от фирми- доставчици, с които училището има договори. Цената на обяда ще струва 1 лв. за децата, а остатъка ще се плаща от община Кюстендил. 

    В  1-о основно училище тази година ще се обучават 656 деца, 87 от тях са първокласници.