Ръчното броене на бюлетини започна със закъснение
Ръчното броене на бюлетини започна със закъснение / netinfo
РИК- Кюстендил упълномощи двама от членовете си- Десислава Ангелова и Марина Иванова, да приемат отпечатаните хартиени бюлетини, изборни книжа и материали, да осъществяват контрол при транспортирането, доставката, разпределението и съхранението им, както и да подписват съответните приемно-предавателни протоколи във връзка с произвеждането на изборите народни представители на 26 март 2017 г.
РИК определи и отговорници по общини в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: 
№ по ред Община Отговорник от Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендил
1. ОБЩИНА БОБОШЕВО Константин Димов Дингозов
2. ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Ивайло Радойчев Анастасов
3. ОБЩИНА ДУПНИЦА Десислава Василева Костадинова-Стоянова
4. ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Силвия Йорданова Генкова
5. ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Марина Валентинова Иванова
6. ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Александра Колева
7. ОБЩИНА РИЛА Десислава Любенова Шопова
8. ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Десислава Василева Костадинова-Стоянова
9. ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО Миленка Цекова Стоянова
 
 
Дарик- Кюстендил