Дирекция „Социално подпомагане- Дупница е с нов директор
Дирекция „Социално подпомагане- Дупница е с нов директор / Дарик Кюстендил, архив

Дирекция „Социално подпомагане" Дупница е с нов директор. Досегашният Мая Йорданова е подала молба за напускане, като е посочила лични мотиви.

За временно изпълняващ длъжността до провеждане на конкурс е назначена Калинка Крушовска - съобщиха от Регионалната дирекция в Кюстендил.

Крушовска е началник отдел „Социална закрила". Конкурс се обявява от Агенцията за социално подпомагане.