Българи и сърби си помагат чрез Центрове за кариерно консултиране
Българи и сърби си помагат чрез Центрове за кариерно консултиране / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Центрове за кариерно консултиране бяха създадени в Ниш, Сърбия и в Кюстендил, България, по проект "Трансгранично сътрудничество и работа в мрежа чрез електронно обучение и кариерно развитие".
Центровете ще предоставят на клиентите информация за обучения, стажове и семинари, както и информация за всички дейности по изпълнението на проекта.Създаването им ще обогати необходимите знания и умения на безработни, студенти и тези, които вече имат работа, но искат да подобрят уменията си. Студенти и безработни ще имат шанс да получат съвети за кариерно планиране. В Кюстендил, Центърът е в читалище "Братство 1869".

Партньори по проекта са Факултет по безопасност на труда в Ниш, Нишки университет, НЧ „Братство 1869" гр. Кюстендил и Сдружение "IT свят БГ" гр. София.
Партньорите ще обменят две образователни програми и ще организират две обучения. Те ще бъдат публични, безплатни и отворени за всички заинтересовани страни. С цел насърчаване и подобряване на комуникацията, работата в мрежа и подобряване на двуезичието в региона, ще бъде организиран курс по английски език, който ще се състои от две части. Първата част ще включва езикови курсове по български език в Сърбия и сръбски език в България. След един месец обучение, участниците от двете страни ще бъдат разделени на двойки, и ще продължат да се обучават на принципа на тандем обучение. Чрез създаване на интернет платформа за онлайн езиково обучение, участниците ще имат възможност да общуват директно с хората, които се учат на владеене на езика.