3 427 безработни през ноември отчита Бюро по труда- Кюстендил
3 427 безработни през ноември отчита Бюро по труда- Кюстендил / Дарик радио,архив

Броят на регистрираните безработни в Дирекция "Бюро по труда"- Кюстендил през ноември е 3 427 души, равнището на безработица е- 12.9%. В сравнение с октомври, безработните са се увеличили с 80 лица /2.4%/, а равнището на безработица се е увеличило с 0.3 пункта.

В община Кюстендил са регистрирани 3 259 безработни, равнище на безработица- 12.6%. В община Невестино- 122 лица и равнище на безработица- 19.8%, община Трекляно- 46 лица и равнище на безработица- 25.6%.

Структурата на регистрираните безработни лица по професионален признак показва: работническа професия 643 лица /18.8%/ от общо регистрираните, специалисти 749 лица /21.9%/, без специалност и професия 2 035 лица /59.3%/ от общо регистрираните.

Структурата на регистрираните безработни лица по образование сочи:
с висше образование 300 лица /8.7%/, със средно образование са регистрирани 252 /7.3 %/, със средно специално и професионално образование 1 064 /31.1%/, с основно са регистрирани 400 лица /11.7%/, с начално образование са регистрирани 1 411 лица /41.2%/.

Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на месец ноември: 1 847 са жени /53.9%/, 204 са лицата с намалена трудоспособност /6.0%/, 561 са младежите до 29 години /16.4%/, 1 276 са лицата над 50- годишна възраст /37.2%/ и 1 677 са регистрираните продължително безработни лица /49.0%/ от общо регистрираните.