1767 решения на общинските съвети в областта са проверени от областният управител
1767 решения на общинските съвети в областта са проверени от областният управител / Дима Кирилова,Дарик радио

1767 решения на общинските съвети в областта са проверени за законосъобразност от областния управител, отчете областният управител Виктор Янев. От тях 25 решения са върнати като незаконосъобразни за ново разглеждане. 21 решения са преразгледани съгласно дадените указания от областния управител. 1 решение в момента е в процедура на ново разглеждане. 3 от решенията са оспорени в Административен съд Кюстендил, а едно от решенията се обжалва пред Върховен Административен съд.