Проект за прозрачна и ефективна администрация пилотно в Свиленград
Проект за прозрачна и ефективна администрация пилотно в Свиленград / netinfo

Свиленград е сред 13-е общини, в които пилотно ще се реализира проект “Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация”. Проектът на Националното сдружение на общините в Република България е финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет” и Европейския социален фонд.

Ефективно и прозрачно управление в местните администрации е целта на инициативата. В нея, освен Свиленград, участват и общините Добрич, Свищов, Карлово, Шумен, Долни Дъбник, Мездра, Ловеч, Вършец, Правец, Враца, Сандански и Струмяни.