Законът за предотвратяване на конфликт на интереси е обществена необходимост
Законът за предотвратяване на конфликт на интереси е обществена необходимост / netinfo
Приемането на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси бе обществена необходимост.

Това заяви Наталия Киселова, доктор по конституционно право и експерт в комисия по въпросите на държавната администрация към НС.

Тя бе лектор на проведения в Севлиево семинар, разясняващ философията на закона. Според нея създаването му е било наложително, показателен е и факта, че скоро след започване на работата по него през юни, са спрени пари поради конфликт на интереси в пътния фонд. Д-р Киселова бе на мнение, че доста зам.-министри вече имат проблем със закона и смятат, че той е строг и дори искали да го променят още преди той да влезе в сила на 1 януари 2009 г.

Субекти на закона от местното самоуправление и от местната администрация са общинските съветници, кметовете и зам.-кметовете на общини.

При наличие на частен интерес не трябва да се разпореждат с публично общинско имущество, да използват информация, трябва да ограничат и консултантската си дейност ако имат такава. Наталия Киселова разясни механизмите за спазването на закона, които са свързани със създаването на регистри в Общината и изграждането на комисия за установяване на конфликт на интереси в ОбС. Членовете на тази комисия ще имат право да извършват проверки по силата на закона.

Тя разясни как още се ограничава възможният конфликт на интереси и как това трябва да се разкрива пред обществеността.

Д-р Киселова бе категорична, че конфликта на интереси не означава непременно корупция или престъпление. „Най-общо, това е противоречие между общинския интерес и едно лице, което участва пряко във взимането на решения и следи за изпълняването им“. Според нея конфликтът не винаги води до облагодетелстване, но законът се стреми да ограничи тези ситуации и да предотврати клюки и дори шантаж. Тя бе категорична, че облагата може да бъде и от нематериален характер – услуга, получаване на стоки и услуги безплатно или на по-ниски цени, награда и др.

В семинара, организиран от РСО „Централна Стара планина”, участваха председатели на Общински съвети, кметове на общини и служители в администрациите на петнайсетте града, членуващи в сдружението.

Сред тях бе и кметът на Севлиево Йордан Стойков, който подчерта, че всички са имали нужда от този закон, защото той ще повлияе пряко върху работата на общинските съвети и администрации. „Със Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ние ще бъдем адекватни на предизвикателствата, които нормативната уредба поставя пред нас“, каза още Стойков.