/ iStock/Getty Images
От началото на дейностите са обхванати повече от 400 деца на възраст до 7 години и техните родители
През 2021 г. предоставянето на услуги за ранно детско развитие ще продължи, съобщиха от Общината. Срокът на проекта, започнал през 2016 г., се удължава с 12 месеца.

С допълнително споразумение между Община Габрово и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са осигурени още 63 350 лв. Така общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 795 226.89 лв.

Подкрепата е насочена към деца в ранна възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравни грижи, формиране на родителски умения, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

Празничен дух: Коледен и Фермерски пазар в Габрово

От началото на дейностите са обхванати повече от 400 деца на възраст до 7 години и техните родители.
С тях се работи индивидуално и в група, подпомагат се и децата с увреждания. Услугите са почасови и безплатни, правят се и посещения в домовете, чрез които са включени близо 130 представители на уязвими групи.

По проекта са разкрити 22 работни места и са назначени експерти - социални работници, психолози, логопед, специален педагог. Допълнително са ангажирани различни специалисти - лекар-педиатър, акушер-гинеколог, рехабилитатор, медицински сестри, юрист и други.

За потребителите се организират тематични беседи, консултации, творчески работилници, празници и други. Ежегодно през месеците юни и юли малчуганите от 5 до 7 години участват в летни училища преди постъпване в задължителната предучилищна група на детските градини или в първи клас.

Документи за прием в Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства се подават на ул. „Ивайло“ № 13. Допълнителна информация родителите могат да получат на тел. 066/ 985-353 и моб. 0884/ 191-516, ел. поща: zadecata@gabrovo.bg.