„Помощта на ЕС за развитие – моят поглед, моите идеи”, конкурс на Мария Габриел
„Помощта на ЕС за развитие – моят поглед, моите идеи”, конкурс на Мария Габриел / DarikNews.bg, архив

Темата на тазгодишното издание на ежегодния ученически конкурс, организиран от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП, ръководител на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел, е в контекста на 2015 г., обявена за Европейска година на развитието. Повече от половината от помощта за развитие в глобален мащаб се предоставя от ЕС и по-голямата част от нея е за най-слабо развитите държави. Помощта на ЕС за развитие има за първостепенна цел намаляването на бедността, а в дългосрочен план нейното премахване.

„Темата е трудна, но съм убедена, че учениците ще се справят. Целта ми е да ги провокирам да изразят своите позиции относно помощта на ЕС за развитие и дадат своите идеи как тя да бъде по-ефективна, в кои приоритетни области според тях трябва да бъде насочена. Европейската година на развитие 2015 ще бъде възможност за повишаване на осведомеността, така че европейските граждани да знаят, че всяко евро, използвано за развитие, е в интерес както на хората в най-бедните страни по света, така и за самите тях. Ключов фактор в този процес са именно младите хора, които са отворени към света, имат критично мислене и са носители на нов манталитет”, коментира избора на конкурсната тема Мария Габриел.

Конкурсът е национален и в него могат да участват учениците от всички училища на територията на страната. Той е разделен в две възрастови категории: 10–12 клас и 8-9 клас.

Учениците 10 – 12 клас трябва да изработят мултимедийна презентация с обем до 3 МВ и до 15 слайда, като участието е индивидуално. Втората категория участници: 8 – 9 клас, следва да напишат есе по темата с обем до 2 стандартни страници.

Ще се оценяват познанията на учениците относно същността и значението на помощта за развитие на ЕС, както и уменията им да боравят с инструментите на компютърните технологии.

При изпращането на творбите задължително трябва да бъдат посочени: трите имена на участника, клас и училище, населено място, телефон и имейл за обратна връзка.

Краен срок на конкурса: 15 декември 2014 г. Електронна поща за изпращане на материалите: concours@mariya-gabriel.eu

Мултимедийните презентации ще се оценяват от жури в състав: проф. дн. Лазар Копринаров от Югозападен университет „Неофит Рилски”, доц. д-р Мими Корнажева от Русенски университет „Ангел Кънчев” и инж. Стоян Марков, ръководител на „Европа Директно”- Сливен.

Председател на журито за оценка на есетата ще бъде Мария Габриел и членове д-р Росинка Проданова, продуцент в радио Благоевград, Теодора Евтимова, директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, Снежана Йовева-Димитрова, експерт в НДФ „13 века България” и Кристиана Добрева-Станкова, председател на Клуба на дейците на културата в Сливен.

Във всяка отделна категория ще бъдат присъдени по 5 първи и 5 поощрителни награди. Наградата за класираните на първите места е посещение на Европейския парламент в Брюксел, а поощрителните награди ще са изненада.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в средата на януари 2015 г., а връчването на наградите ще се състои на церемония в Информационния център на Мария Габриел в София.