Снимка:
Снимка: / Община Севлиево

Летните забавления са по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Клуб на родителя към нея.

Мероприятието има за цел да провокира родителите да се ангажират в дейности за осмисляне свободното време на своите деца.

Изграждането на екип, състезателен дух и чувството от победа вдъхновява децата.

Целта на събитието е да припомни на родителите колко важно е сплотеното семейство да дава спортен хъс и подкрепа, както на арената на игрите, така и в живота. Обединяването на всички членове в името на победата в играта сплотява и носи радост на най-малките.

Малчуганите пък се съревновават със своите връстници, но не сами, а с подкрепата на родителите си. Игрите са подбрани и са лесно приложими от семействата по време на разходка в парка или на почивка сред природата.

Инициативата „Мама, татко и аз“ е част от кампанията на общинската комисия и в изпълнение на дейностите от програмата за 2019 г. на Клуба на родителя. Клубът е помощен орган на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево.

Всички желаещи да се включат в игрите в парка могат да заповядат на 26 юли от 17:30 ч. в Градинката на автогарата на спортната площадка.

За участие семействата мога да се запишат предварително на телефон 0884 385 670 или на място от 17:00 до 17:30 ч. в деня на мероприятието. При дъждовно време игрите ще се преместят в Спортната зала „Дан Колов”.