Данъчни облекчения за трудоустроените

Данъчни облекчения за трудоустроените
Данъчни облекчения за трудоустроените / Дарик Габрово, архив

 

   Всички трудоустроени лица в страната могат да ползват данъчни облекчения, когато имат 50% и над 50% намалена работоспособност. Това, обаче трябва да се удостовери с документ на ТЕЛК. Те имат право да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв. Затова обаче трябва да декларират пред офиса на НАП -Габрово доходите си за 2010 г. Ако те са получили доход например от 10 000 лв. през изминалата година, имат право да намалят данъчната основа с 7920 лв. и да платят 10% данък само върху остатъка от 2080 лв.

Това данъчно облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, а така също и за годината, в която изтича срокът на валидност на експертното решение - коментираха специалисти от габровският офис.

При подаването на годишната си декларация хората с намалена работоспособност трябва задължително да приложат и копие на валидно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК.

Хората с намалена работоспособност ще ползват допълнително още 5% отстъпка от дължимия годишен данък , ако подадат декларациите си до 2 май 2011г. по електронен път и внесат дължимите суми.