Брокер на имоти отива на съд, занимавал се с лихварство

Брокер на имоти отива на съд, занимавал се с лихварство
Брокер на имоти отива на съд, занимавал се с лихварство / DarikNews.bg, архив

Окръжна прокуратура-Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу 49-годишен габровец, давал неправомерно кредити срещу лихва.

В периода от март 2008 г. до юни 2011 г., Деян Д., без съответното разрешение, извършил банкови сделки по смисъла на Закона за кредитните институции, като предоставил кредити в български лева с главница. Общият размер е 19 700 лв., които той дал на различни лица, срещу задължение на да му върнат получените в заем суми с договорена лихва върху тях.

През пролетта на 2008 г. предоставил на мъж кредит в размер на 2000 лв, със срок за връщане един месец, при лихва в размер на 1000 лв. и по 100 лв. за всеки месец просрочие. През декември на 2009 г. предоставил на лице кредит в размер на 1000 лева, без определен срок за връщане, при лихва в размер на 100 лв. и по 100 лв. на месец до връщането на заема.

На 6 март 2008 г. предоставил кредит в размер на 5000 лв., при лихва в размер на 15 000 лв, със срок за връщане до две години.

На 13 март 2009 г. предоставил кредит в размер на 2000 лв. при лихва 1000 лв, със срок за връщане до месец септември същата година.

На 2 декември 2008 г. предоставил кредит 9700 лв., при лихва 5 000 лв., със срок за връщане четири години.

По този начин обвиняемият получил значителни неправомерни доходи в размер на 52 520 лв.
Обвиняемият работел като брокер, като се занимавал с покупко-продажби на недвижими имоти и с посреднически услуги, свързани със сделки с недвижими имоти. Бил познат сред хората като човек, който разполагал с финансови средства и давал различни суми пари в заем срещу уговорена лихва.

Освен това получаващите заем, като гаранция, попълвали запис на заповед за дължимите суми. При невръщане на парите обвиняемият завеждал дело в Районен съд с искане за издаване на заповед за изпълнение, а на база издадения изпълнителен лист, чрез съдия-изпълнител, си връщал сумите.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд Габрово.