Агресията в ранна детска възраст - тема на среща между педагози от Габрово и Пловдив
Агресията в ранна детска възраст - тема на среща между педагози от Габрово и Пловдив / Община Габрово

Педагозите от ЦДГ „Радост” гостуваха на пловдивската детска градина „Мирослава“, за да участват в кръгла маса на тема: ”Превенция на агресията в ранна детска възраст”.

В задълбочен план бяха обсъдени проявите на агресия, а чрез ситуативни игри - изградени социални нагласи и компетенции за алтернативно поведение на толерантност към агресивни деца. Всички участници се обединиха около идеята, че за постигането на положителни резултати, е необходимо родители и учители да координират заедно действията си и да си помагат.

В дискусията участие взе и Румен Стаматов, професор по психология и преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Той сподели, че според изследванията, ефективността на програмите за превенция са едва 35%. Според него работата с децата в предучилищна възраст би повишила резултатността на подобни програми. Причината се корени в това, че когато в семейството атмосферата е напрегната, това засилва тревожността на детето. Ако не му се предложи алтернативно поведение, в което може да бъде въвлечено, то ще се върне към агресията. Именно ранната детска възраст е моментът, когато навременната, правилна и професионална педагогическа намеса ще даде по-бързи, по-трайни и по-осезаеми резултати.