Създават формирование за ликвидиране на последиците от бедствия
Създават формирование за ликвидиране на последиците от бедствия / Дарик Добрич

Щабът за координация при бедствия на община Добрич ще проведе разширено заседание от 16.00 часа в голямата зала на кметството. В рамките на срещата ще бъдат дадени разяснения по набирането на доброволци за създаване на формирование за ликвидиране на последиците от бедствия на територията на Добрич.

Ще бъде представена Наредбата за ранното предипреждение и оповестяване при бедствия.