/ Областна администрация-Разград
РИОСВ-Варна ще предостави консумативи за предстоящата кампания „Да изчистим България заедно“, съобщават от инспекцията. Те ще бъдат предоставени на общините от областите Варна и Добрич, от където желащи да се включат в инициативата ще могат да ги получат.
 
Екоинспекцията е създала необходимата оранизация за предоставянето на консумативите, както и за отчитане на резултатите от провеждането на кампанията към Министерството на околната среда и водите. РИОСВ-Варна активно ще следи за постъпилите количества отпадъци в регионалните депа. Достъпът до тях ще е свободен през целия ден за всички транспортни средсва, които се включат в кампанията.
 
За осма поредна година МОСВ е партньор и участва активно в инициативата. Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба и ваучери за гориво.

Община Добрич също подкрепя кампанията. "Препоръчваме отпадъците да бъдат събрани в чували до контейнерите за битови отпадъци или на удобно място за извозване. Извозването на отпадъците ще се извършва от ''Еф Си Си България'' ЕООД, след като гражданите и фирмите заявят предварително участието си и уточнят часа на почистване. Общинска администрация Добрич ще осигури чували и ръкавици за всички регистрирани участници, които ще може да получите след 14:00 часа, на 12 септември 2019г. в стая № 419 и № 420  в сградата на общинска администрация", информират от общината