Приеха междинна оценка на Областната стратегия за развитие на областта

Приеха междинна оценка на Областната стратегия за развитие на областта
Приеха междинна оценка на Областната стратегия за развитие на областта / Дарик Добрич - архив

Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на Област Добрич през 2007-2013 година бе представена на днешното заседание на Областния съвет за развитие, съобщиха от Областна управа.  Презентация бе направена от  изпълнителя на услугата - „Географика" ЕООД.

На заседанието бе представена и информация за проведена среща между Областния управител Желязко Желязков, Детелина Николова - кмет на община Добрич и председател на регионалното сдружение на общини за управление на отпадъците и представители на Министерство на околната среда и водите относно възникнали проблеми по изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците - регион Провадия.

Одобрен бе и съставът на Звеното за мониторинг и оценка към Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011- 2015 г. на Област Добрич.