Приеха финансовия отчет на община Тервел за миналата година
Приеха финансовия отчет на община Тервел за миналата година / netinfo
Общинският съвет на Тервел прие финансовия отчет на Община Тервел за миналата година. Получените приходи за финансиране на държавните дейности за 2008 година са в размер на 5 млн. 946 хил.лв., което е 98% от планираната за получаване сума.

За общински дейности са събрани общо 3 млн. 925 хил. лева, което е 99 % от плана за приходи. 1 млн. и 200 хил. лева от тази сума са неданъчните приходи от продажби, наеми и такси, следвани от данъчните приходи в размер на 522 701.

Близо 200 хил. лева са получени по Оперативна програма регионално развитие и 606 879 лв. за финансиране на проект „Подобряване на уличната мрежа в град Тервел”. Получени са и 800 хил. лв. по Национална програма ”Оптимизиране на училищната мрежа”, както и 107 000 лв. по Програма САПАРД.