Областният управител върна 57 решения на местната власт през 2012 г.
Областният управител върна 57 решения на местната власт през 2012 г. / Дарик Добрич

През 2012 година областният управител Желязко Желязков върна 57 решения на органите на местната власт, съобщават от областна администрация. Това е направено в рамките на правомощията на областния управител за контрол по законосъобразността на актовете на органите на местното самоуправление.

По жалби на Областния управител срещу решения на Общински съвети в Административен съд Добрич са образувани 15 административни дела. 8 от тях са прекратени поради отмяна на решенията от страна на Общинския съвет, 2 са прекратени, като неподлежащи на административен контрол, 3 решения на Общински съвети са отменени от съда,  2 са висящи.

Областният управител е върнал за ново обсъждане решения на общинските съвети, свързани с нарушения на процедурата по приемането на бюджета. Едно от върнатите решения е оспорено пред съда, като на първа инстанциия съдът е отменил решението на Общинския съвет, другите върнати решения за нарушена процедура по приемането на бюджета са отменени от Общинските съвети.

Срещу административни актове на Областния управител са предявени 6 жалби, по които също са образувани административни дела. По 2 от делата, жалбите са оставени без разглеждане, а съдебните производства са прекратени. Другите 4 дела са висящи.

По инициатива на Желязко Желязков бяха образувани и 8 граждански дела. Те са свързани с обявяване нищожността на договорите за покупко-продажба на 8 имота - частна държавна собственост по Дамбата между Балчик и Албена.
Всички 8 дела са спечелени, като договорите са обявени за нищожни, установена е собствеността на държавата, като публична и изключителна, а ответниците са осъдени да предадат владението върху имотите на Република България. Решенията по делата са влезли в законна сила.

Отново по инициатива на Областния управител беше предявена искова молба срещу наемател на морски плаж, за заплащане на неустойка за неизпълнение на договор за отдаване под наем на обект - морски плаж. На първа инстанция делото е спечелено.