Щъркел
Щъркел / netinfo
Екземпляр от вида бял щъркел  е изпратен в Спасителния център за диви животни в Стара Загора в края на миналата седмица, съобщиха от Регионалната инспекция по околна среда и води в Русе. Птицата е намерена в землището на с. Зарица (област Силистра), пострадала от токов удар.

Щъркелът е приютен от жител на селото, който се погрижил за него. Експерти по биологично разнообразие са извършили контролна проверка на място и са преценили, че птицата има нужда от специализирани грижи. Ветеринарните лекари от центъра ще преценят дали щъркелът има шансове за пълно оздравяване и присъединяване към ято мигриращи птици.

Пуснаха на свобода 15 излекувани щъркели (СНИМКИ)

Експерти на РИОСВ-Русе напомнят, че при намиране на животни в безпомощно състояние, е необходимо незабавно да уведомят екоинспецията или регионалните дирекции по горите за предприемане на мерки по компетентност. Не желателно да се оказва помощ или да се правят опити за отглеждане, тъй като това води до опитомяване и загуба на инстинкти.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие се забранява отглеждането, притежаването и предлагането за продажба на взети от природата екземпляри, като глобата за физически лица е от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

От началото на лятото в РИОСВ-Русе са постъпили сигнали за 10 пострадали щъркели. Всички са изпратени в спасителен център.