ЮНЕСКО одобри обявяването на"Сребърна" и още три обекта за биосферни резервати

Сребърна
Сребърна
ЮНЕСКО одобри обявяването на "Сребърна", "Централен Балкан", "Червената стена" и "Узунбуджак" за биосферни резервати. Това съобщава на официалния си сайт Министерство на околната среда и водите. Решението е на Междуправителствения координационен съвет по Програмата "Човекът и биосферата", чиято 29-та сесия се е състояла в Париж от 12 до 15 юни 2017 г.

"Съветът потвърди, че четирите биосферни резервата отговарят на изискванията и принципите на Севилската стратегия. Номинирането им беше подкрепено от местните общности и отговорните държавни институции", се посочва в съобщението на МОСВ. Биосферните резервати постепенно са се превърнали в успешни модели за хармонично съжителство между човека и природата. Пример за това е и "Сребърна".

Експертите от Община Силистра изготвиха всички необходими документи по номинацията на "Сребърна" пред Националния комитет "Човекът и биосферата" през септември 2016г.

Припомняме, че в заседанието на Националния комитет тогава взеха участие кметът  д-р Юлиян Найденов , Денка Михайлова - заместник-кмет "Хуманитарни дейности" и представители на РИОСВ - Русе. На него бяха представени резултатите по проект "Подготовка на процеса на ревизия на мрежата от биосферни резервати в България" на Българска Фондация "Биоразнообразие".

Извършена бе сериозна работа от Община Силистра, във взаимодействие с всички заинтересованите страни - институции и неправителствени организации, в съответствие с изискванията на Севилската стратегия за биосферни паркове. Общинският съвет в Силистра даде съгласие за присъединяване на територията на Община Силистра към "външна преходна зона" на потенциален Биосферен парк "Сребърна", обявен по Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО.