документи
документи / ThinkStock/Getty Images
Дружества от община Тервел кандидатстват с шест проекта пред местната инициативна група. Инвестициите са разнородни, част от тях са за нови производства, а други надграждат вече действащи. За единия от кандидатите това е втори пореден проект към стратегията на МИГ Тервел-Крушари.

Стойността на подпомагането за всички проекти ще бъде 854 250 лв., като тази сума представлява 70% от стойността на проектите. Останалите 30% кандидатите трябва да си осигурят сами. Дружествата-кандидати са заявили, че ще разкрият общо 15 нови работни места.

Сред проектите има на фирма за дентална практика, която кандидатства за ново оборудване, чрез което ще повиши нивото на зъболекарските услуги и уменията на персонала. Ще се увеличи и асортимента на услугите на клиниката. Заведение за хранене предвижда ново оборудване за кухненския блок. Автосервиз, създаден чрез проект в МИГ преди няколко години, сега кандидатства за подобряване условията за труд на монтьорите и нови услуги - диагностика на хибридни автомобили.

Друг проект предвижда изграждане на нов склад и магазин за строителни материали в село Зърнево. Стартиращо микропредприятие ще изгради градински център в град Тервел, какъвто до момента липсва. Собственикът на дружеството има повече от 10 години опит като озеленител и цветар в Чехия. Има наета площ от 390 кв.м, където със собствени средства фирмата е направила 3 двуетажни оранжерии, оборудвани с поливна система и нужния инструментариум за осъществяване на дейността по отглеждане и доставка на цветя и е обособила разсадник за трайни растения за декорация. Вече има сключени договори за осъществяване на месечна поддръжка на зелени площи 2 700 кв.м. Основната инвестиция по проекта е нов трактор с фреза.