Създадоха съвет за намаляване на риска от бедствия
Създадоха съвет за намаляване на риска от бедствия / Областна администрация - Бургас

Създадоха Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, който да подпомага областния управител в дейността му по организиране защитата на населението при бедствия в областта.

В състава му влизат кметовете на общини, представители на общинските съвети, на държавните институции на регионално ниво, директорите на пожарна, полиция, агенция „Национална сигурност", центърът за спешна медицинска помощ и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Целта на съвета е да осигури превенция при защита живота и здравето на населението и целостта на инфраструктурата.

„От нас зависи да превърнем новосъздадената структура в реално работещ и полезен за гражданите инструмент, а не в орган, който да функционира само на хартия. Важно е да обединим усилия и средства, за да извършим необходимите превантивни мерки, които да сведат риска от кризи до минимум, отколкото да се справяме с последствията на по-късен етап. Разчитам на всеки един от вас да даде конкретни предложения, които ще помогнат да намалим риска от бедствия в област Бургас", каза областният управител Вълчо Чолаков по време на среща с членовете на съвета.

Сред задачите на новосформирания съвет са анализ и оценка на обстановката при бедствия, взимане на решения относно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, информиране на населението за развитието на бедствието, предприетите действия за неговото овладяване.