Събарят гетото в Горно Езерово

Събарят гетото в Горно Езерово
Събарят гетото в Горно Езерово

Операция по премахване на едно от незаконните „гета” в Бургас започва днес-съобщават от РДНСК. 27 са постройките, които предстои да бъдат съборени до края на месец септември в квартал Горно Езерово. За всички има издадени надлежни заповеди за принудително премахване от Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ - София. Заповедите са съпроводени от съответните възлагателни писма от ДНСК.

Мотивите за премахване са липса на собственост върху имота, върху който са изградени строежите, т.е. те са строени безразборно върху заграбени частни и общински парцели. Проверката е установила и отсъствие на каквито и да било строителни книжа. За дейностите по събарянето са информирани институциите както и потърпевшите.

Всички обитатели и ползватели на сградите са били уведомени по надлежния ред и поканени да премахнат доброволно незаконните си конструкции. Вследствие 4 постройки вече са премахнати доброволно от т.нар. „собственици”, а за 2 са заведени съдебни дела, които още не са приключили. 7 незаконни строежа са в процедура по Наредба 13 за принудително премахване.