Средец ще ремонтира СУ "Св. Св. Кирил и Методий" с 1 млн. лева

/ Община Средец

Средец спечели пореден проект за подобрявана на образователната инфраструктура в общината. Кметът Иван Жабов вече е подписал договора с Държавен фонд „Земеделие“ за близо 1 мнл. лева, с които ще се ремонтира Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“.

В Средец посадиха нови брези

Средствата са отпуснати по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Предвижда се училището да претърпи основен ремонт, както и ново оборудване за учебните кабинети. Ремонтните дейности са започнали и трябва да приключат до 9 май 2020 година.

Как успешно да привлечем и задържим децата от предучилищна възраст в ДГ "Бърборино” Средец и какви добри практики има вече в тази посока пък беше тема на кръгла маса, отново след спечелен социален проект от общината. Срещата събра директори на детски градини и училища, педагози, професионалисти работещи с деца от Община Средец и Община Бургас.

Община Средец

Специални гости на инициативата бяха кметът на Община Средец, началникът на РУО-Бургас инж. Виолета Илиева и проф. Ирина Колева. В първи панел бяха представени добри педагогически практики за пълен обхват в предучилищното образование чрез прилагане на иновативни методи на обучение.В ателие "Малки откриватели” гостите наблюдаваха ситуация "От цветето до буркана”. В "Библиотеката на игрите” бе представен модел на подкрепа на игрово взаимодействие между  родители и деца използвайки настолни образователни игри.

В ателие "Шепа приказки в детската градина” - методи и форми с цел подпомагане езиковото развитие на деца билингви на етап преди да започнат да четат. Чрез приказката децата имат възможност да изразят наученото, да драматизират и участват в театрални спектакли.

Средец става привлекателен за чужди инвеститори

Представена бе и презентация на Дейност "Заедно с куклите”. В нея се споделя иновативен модел на работа  за насърчаване на емоционална грамотност, информираност, разрешаване на проблеми по забавен и креативен начин както с деца така и с родители.

Община Средец

Дискусията по време на срещата постави  въпроси във връзка със задължителното предучилищно образование, обхвата на децата, приобщаващото образование и участието на институциите  в програми и проекти които да подпомогнат усилията на училища и детски градини да подсигурят пълен обхват в предучилищното и училищно образование.

В резултат на обсъжданията се  изразиха мнения, че обхващането на деца от ранна детска възраст в детските градини е ключово, за да посещават училище след това.