С 3 500 000 лева намалява главницата по заема на Пристанището
С 3 500 000 лева намалява главницата по заема на Пристанището / Дарик Бургас

Правителството одобри проект на Споразумение за изпълнение на задължение на „Пристанище Бургас” ЕАД по Подзаемно споразумение за обслужване на заема по проект „Разширение на пристанище Бургас”.

С решението се предвижда размерът на главницата на задължението на „Пристанище Бургас” ЕАД да бъде намален с 3,5 милинона лева. Това е размерът на направената от дружеството вноска в централния бюджет в изпълнение на Постановление №285 на Министерския съвет от 2013 година.

Тази вноска не представлява дивидент.