Община Поморие подобрява работата си

Община Поморие подобрява работата си
Община Поморие подобрява работата си / Пресцентър

Община Поморие започна работа по Оперативна програма „Административен капацитет”. Общата стойност на проекта е 83 873 лева. Неговата цел е по-добро функциониране на администрацията за по-ефективно използване на бюджетните ресурси и по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса на територията на общината.

Предстои да бъде изготвен анализ на цялата администрация, абсолютно всички структури и кметства. След него ще бъде съставен план за действие. Очакваните резултати са да бъдат извършени промени в устройствения правилник на общината, вътрешните правила, длъжностни характеристики, правилници, наредби, заповеди и други документи.