/ Пресцентър Община Бургас
Новият Дневен център за лица с леки психични разстройства беше символично открит днес от заместник-кметовете Лорис Мануелян и Руска Бояджиева. Той ще предложи комплексни услуги за цялостно здравно, образователно и рехабилитационно обслужване, организиране на свободното време и лични контакти, както и предоставяне на храна.
 
Преки негови ползватели ще бъдат около 30 потребители, лица с психични и поведенчески разстройства, пълнолетни мъже и жени с ниска степен на зависимост от грижи, както и членове на семейства на хора с психични разстройства. Мястото разполага с отлична материална база, в ремонтирания бивш Отрезвител, на улица „Иван Богоров“ 19.
 
Разполага с  кабинети по психо и социална  рехабилитация, арттерапия, занимателна терапия; трапезария, която се използва и за активираща терапия (модул готварство), компютърна зала, санитарни възли. За дневните занятия на потребителите са закупени музикална уредба, китара, фотоапарати, различни настолни игри и дори конзола за видеоигри.