Карнобат пръв подслони в специални къщи деца с увреждания
Карнобат пръв подслони в специални къщи деца с увреждания / Пресцентър

Община Карнобат приключи, първа в България, своя проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - 2 броя”. Той се отнася за деца и младежи с физически увреждания. В двата центъра ще бъдат настанени общо 24 деца, на възраст от 3 до 18- годишна възраст.

Основната цел на изпълнителите е да създадат подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез която децата и младежите да бъдат в среда, близка до семейната. Така завинаги се приключва със старите центрове, функциониращи по остарели методи, които са отречени в Европейския съюз.

За потребителите ще се грижат възпитатели и медицински лица, напълно заменящи евентуалната тяхна семейна среда.