Избират нов борд на Слънчев бряг АД
Избират нов борд на Слънчев бряг АД / netinfo

Ново ръководство избира днес Слънчев бряг АД. Акционерите се събират в курорта точно два дни преди Коледа, за да освободят досегашните шефове и да изберат нов състав на борда.
Ако се събере необходимият кворум от акционерите няма пречка да встъпят в длъжност новите лица. Според осведомени Йордан Георгиев ще смени досегашния изпълнителен директор Златко Димитров. Второто име, което се спряга за началническия пост е това на хотелиера Веселин Маринов. Сред останалите членове на борда се очаква да бъдат включени Евгени Мосинов, Румен Кулев, Светлодара Петрова и Валентин Михалев.
Мандатът на новото ръководство ще бъде 3 години. Ако се окаже, че събранието няма кворум, следващото гласуване ще бъде на 7 януари.
Според официалните данни от отчета "Слънчев бряг" АД приключва 2013 г. с 1 811 хил. лв. повече приходи и с 1 294 хил. лв по-малко загуби спрямо 2012 г. За предходната година приходите са били още по-нищожни -1 191 хил. лв.