/ sxc.hu
Утре в 10 часа в хотел „Аква“ ще започне работа Академия за доброволци, в която ще участват 50 младежи от цялата страна. Тя ще протече като тридневно обучение, което има за цел да развие уменията на младите хора в превенцията на трафика на хора и да допринесе за затвърждаването на активната им позиция в противодействието на това престъпление.
 
По време на обучението те ще добият базови знания за различни превантивни програми във връзка с трафика на хора сред връстниците, ще се опознаят и ще споделят добри практики в превенцията, ще усъвършенстват своите умения в презентирането, ще се сработят като екип  и ще станат по-уверени обучители на свои връстници по повод продаването на хора като роби.