/ iStock/Getty Images
С решение на Върховния административен съд (ВАС) окончателно потвърди решение за установяване на конфликт на интереси, постановени от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), съобщиха от комисията.

Със свое решение ВАС е потвърдил като обосновано и законосъобразно решението на Административен съд-Благоевград и на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на общински съветник от Благоевград за гласуване на две решения на Общинския съвет в частен интерес.

ВАС потвърди конфликти на интереси на общински съветници от Сандански, Хисаря и Каварна

За изграждането на инженерна инфраструктура, която облагодетелства притежавани от него и съпругата му имоти. Това са гласувания за разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета за външно електрозахранване и площадков водопровод и за одобряване на ПУП-ПП за външно електрозахранване и площадков водопровод като новата инженерна инфраструктура

„Съдът е извел обосновани изводи на доказателствата от фактическа страна, че той като съсобственик със съпругата си на имот, засягащ се положително от решенията на общинския съвет е реализирал облага, тъй като устройственото положение на имотите се подобрява с достъпа до електричество и централен водопровод.

Качеството на общински съветник в Общински съвет Благоевград го задължава да не взема участие при вземането на решения в своя полза и по отношение на свързани с него лица, каквато е съпругата му“, се казва в решението на ВАС.