Ученици отбелязват Световния ден на водата
Ученици отбелязват Световния ден на водата / снимка: Дарик - Благоевград,

По повод Световния ден на водата – 22 март Обединен детски комплекс-Благоевград организира три инициативи с учениците от своите клубове и школи. Инициативите ще преминат под международното мотото  „Вода и енергия” .

В 10.00 часа  в кабинет „Химия и физика” в ОДК ученици от V-VІІІ клас, участници в школите по биология и здравно образование с ръководител ст. учител Стоил Вълков, ще проведат образователна среща с експерти от ДНП „Рила” и ще направят презентация на тема „Рила-водна планина”. Основен акцент в нея ще бъде взаимовръзката и взаимозависимостта между водата и енергията.

По-късно в  района на „Баражите” на река Благоевградска Бистрица, учениците и експертите от Регионална инспекция по опазване на околната среда-Благоевград, ще проведат екологичен мониторинг. С мобилна лаборатория те ще анализират състава на водата и ще наблюдават нейните химични, биохимични и микробиологични качества. Инициативата на учениците от школите по биология и здравно образование ще приключи с провеждане на викторина „Водата – вещество № 1”.

В 11.00 часа на река  Благоевградска Бистрица 18 деца от ІV клас на V СОУ, участници в клуб „Моят екосвят” с ръководител ст. учител Даниела Мавревска, ще проведат изследване за качеството на водата. Като използват мини-лаборатория малките еколози ще установят наличието и видовете микроорганизми, обитаващи реката. По този начин младите „изследователи” ще разберат дали водата е чиста, природно замърсена или замърсена в резултат на човешката дейност и намеса.

Целта на всички инициативи, които ОДК традиционно организира по повод Световния ден на водата, е да повиши съзнанието и отговорността на децата към опазване и защита на това общочовешко наследство - водата, което сме получили от дедите си и трябва да съхраним за бъдещите поколения.

Световният ден на водата е обявен през 1993 г. с резолюция на Общото събрание на ООН. В нея се отчита, че важността на водните ресурси не се оценява достатъчно. В резултат на това все повече страни се изправят пред остър дефицит на вода. В резолюцията се пледира за осъзнаване на връзките, които съществуват между икономическото развитие на Света и отделните страни и опазването на природните екосистеми, за третиране на водата като икономическо благо и за по-голямо участие на обществото при съставянето на програмите за управление на водните ресурси.