/ bTV
Прокуратурата проверява как са построени двете къщи върху дере в гърменското село Дебрен.

На 30 ноември 2018 година в Окръжна прокуратура-Благоевград са постъпили материали от Върховна административна прокуратура относно подаден сигнал от началник на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) за допуснати груби нарушения при издаването на две разрешения за строеж в с. Дебрен, община Гърмен.

Държавата спечели дело в Страсбург по жалба за разрушаване на незаконни къщи в Гърмен

В тази връзка е образувана прокурорска преписка и на 03 декември 2018 г. наблюдаващият прокурор е изискал информация от кмета на Община Гърмен за предприети действия по повод получения сигнал.

От съдържанието на отговора, изпратен от кмета на общината, е видно, че спрямо двата строежа в с. Дебрен са съставени констативни актове за спиране на строителството. Издадени са заповеди на кмета на община Гърмен за спиране изпълнението на строежите и забрана достъпа до тях.

На 19 декември 2018 г., с оглед действащи разпоредби и специално предоставените от закона функции и правомощия, Окръжна прокуратура-Благоевград е депозирала протест за обявяване на разрешенията за строеж от 07 март 2017 г. и от 10 октомври 2018 г., издадени от главен архитект на община Гърмен, за нищожни, поради противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона.

Предстои произнасянето на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югозападен район по внесения от прокуратурата протест.