Палев с идея за създаване на Китайски консултативен център в Благоевград
Палев с идея за създаване на Китайски консултативен център в Благоевград / netinfo

Идеята за създаване на Китайски консултативен център със седалище Благоевград, който да съдейства за развитие и задълбочаване на бизнес отношенията между Китай, България, Гърция и Македония беше презентирана от областния управител Муса Палев на срещата с делегация на провинция Дзилин.

На няколкочасовата среща, проведена в комплекс край Разлог, той представи на китайските гости географските характеристики на област Благоевград, нейната история и икономически потенциал, и ги запозна с представители на местния бизнес и на общините Банско и Разлог. Муса Палев подчерта, че Благоевградска област е малка в сравнение с китайските мащаби, но има какво да предложи на вниманието на инвеститорите  и туристите от Източна Азия.

В китайската делегация бяха включени представители на автомобилната индустрия, напроизводството на високоскоростни влакове и на селското стопанство на провинцията.

Китайските гости проявиха активен интерес към възможностите за осъществяване на бизнес контакти, оценявайки по достойнство предимствата на географското положение на страната ни и членството на България в Европийския съюз.

Интересът на китайската делегация в Благоевградска област е разделен във времето. В краткосрочен план представителите на китайската държавна власт имат за цел да проучат какви са основните характеристики на Югозападна България и какви са възможностите за инвестиции, за да могат да подготвят препоръки за китайските инвеститори, а в дългосрочен план – с посредничеството на Китайския консултативен център да се подпомогнат китайските капиталовложения на Балканите.

Китайските гости бяха силно впечатлени от презентацията на ски-курорта Банско, а домакините също бяха изненадани от информацията, че в провинция Дзилин се намира най-големия и популярен ски курорт в Китай в планината Чанбай шан. Подписаният меморандум за сътрудничество между област Благоевград и провинция Дзилин  да бъде крайъгълният камък за ползотворни двустранни отношения, си пожелаха участниците в срещата.

Официалните и делови отношения ще имат своето продължение чрез гостуване на българска делегация в Дзилин следващата година