Общински съвет-Банско
Общински съвет-Банско / Снимка: Община Банско

Общинският съвет в Банско отпусна за пореден път финансови средства за ремонт на манастира „Свети Великомъченик Георги Зограф” в Атон. Това стана на днешната редовна сесия на местния парламент. От общинския бюджет ще бъдат заделени 20 000 лева за ремонтни дейности в светата обител.

На сесията бе направен отчет за дейността на общинския съвет и ресорните комисии, както и отчет за изпълнение решенията на местния парламент от общинската администрация.

Съветниците отпуснаха 10 000 лева за дофинансиране на млечната кухня в Детска градина „Здравец”-Банско. Разгледано бе и предложение относно избора на нов представител на общината в „Хидроенерджи Банско” АД. Бяха разисквани въпроси за бъдещи изменения на Общия устройствен план.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и в изпълнение на проект „Патронажна грижа в Община Банско” бе прието решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Удължен бе и срокът на договор за наем на топлоцентралата между „Термо” ЕООД и „Топлоснабдяване-Банско” ЕООД.