/ БГНЕС
Новото платно ще облекчи трафика през граничния пункт, смятат от Община Петрич
Община Петрич изпрати писмо до МРРБ, МВнР, АПИ, Агенция „Митници“, в което описва съществуващите проблеми и затрудненото придвижване на автомобили преди граничния пункт на Кулата.

Натоварен трафик по граничните ни пунктове

Стига се често и до сериозни задръствания, предизвиквани от интензивния трафик на вход и изход на българо-гръцката граница. Затова има необходимост от изграждането на ново трасе.

Към момента за движението в този участък има по едно пътно платно за вход и изход от граничния пункт. При ситуации, в които колони товарни автомобили изчакват пред пункта за влизане в Република Гърция, останалите моторни превозни средства, които са в същата посока, навлизат в насрещното платно, по което се движат автомобили, излизащи от пункта и влизащи в България, а това води до предпоставки за произшествия.

Малката пропускателна способност на пътното платно за влизащите в Гърция автомобили и конфликтните ситуации с излизащите от пункта МПС, в комбинация с интензивния трафик, са основната предпоставка за честите задръствания на това място.

Нормален трафик на граничните пунктове между България и Гърция в Благоевградска област

Този маршрут е най-натовареният път, минаващ през България по направлението Север-Юг. В тази връзка Община Петрич предлага да се реализира предвиденото в застроителния план (ПУП - ПЗ) на ГКПП „Кулата“, одобрен със Заповед №1230/14.12.1994 г. на кмета на общината, който сега е актуализиран. Съгласно устройствения план за вход към ГКПП-Кулата в посока Гърция ще има двулентово пътно платно с обща ширина 10 м.

За изход от ГКПП и вход към нашата страна се предвижда ново пътно трасе с ширина 7 м. Според отразеното в плана, в обхвата на изходното трасе сега има изградена крайпътна ивица, но с одобряването на устройствения план се предвижда нейното премахване с цел изграждане на новото трасе.